СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

SANTO компаниясы фармацевтикалық нарықтың әлеуметтік жауапты субъектілері бола отырып, қызметті сапалы және адал жүргізудің жоғары әдеп стандарттарына жетуге ұмтылады, сондай-ақ кез келген нысанда және көріністерде сыбайлас жемқорлықты қабылдамау саясатын қатаң ұстанады.

Компанияның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты негізгі ережелер мен стандарттарды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алуға және болдырмауға, компания қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға және жоюға бағытталған құқықтық және ұйымдастырушылық шараларды қамтиды.

Компания өзінің іскерлік серіктестерінен мемлекеттік органдармен және үшінші тұлғалармен өзара қарым-қатынастарда да, сондай-ақ компания алдындағы шарттық міндеттемелерді орындау кезінде компанияның мүдделерін білдіру кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және бизнесті әдепті жүргізу қағидаттарын толық сақтауды күтеді.